RamiKlubi – ehdot

Yleistä

 1. RamiKlubin jäsenyys on pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu Ramirent Finland Oy:n kanta-asiakasohjelma. RamiKlubin jäsenyys on tapa palkita uskollisia yrityksiä. Keskittämällä vuokrauksensa Ramirent Finland Oy:lle RamiKlubin jäsen saa hyödykseen erilaisia RamiKlubin tarjoamia erikseen määriteltyjä etuuksia.
 2. RamiKlubin yhteystiedot: www.ramiklubi.firamiklubi@ramirent.fi

RamiKlubin jäsenyys

 1. RamiKlubiin voivat liittyä kaikki pienet ja keskisuuret yritykset. RamiKlubin jäsenyys edellyttää yritykseltä Ramirent Finland Oy:n asiakkuutta.
 2. Liittyminen RamiKlubiin on ilmaista.
 3. Jäsenhakemus tehdään sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.ramiklubi.fi. Jäsenhakemuksen tekijällä tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
 4. Täyttämällä jäsenhakemuksen yritys hyväksyy RamiKlubin ehdot.
 5. RamiKlubin jäsenyys ja klubiedut ovat yrityskohtaisia.
 6. RamiKlubin jäsenyys ja yrityskohtainen seurantajakso alkavat, kun yrityksen tiedot on rekisteröity RamiKlubi-järjestelmään ja RamiKlubi -jäsenyys on avattu.
 7. RamiKlubin jäsenyys päättyy yrityksen ilmoittaessa siitä kirjallisesti Ramirent Finland Oy:lle osoitteeseen ramiklubi@ramirent.fi. Jäsenyyden päättyessä yrityksen bonuskertymät mitätöidään ja yrityksen tiedot poistetaan RamiKlubi -järjestelmästä.
 8. Ramirent Finland Oy voi lakkauttaa yrityksen jäsenyyden ja mitätöidä bonuskertymät yrityksen väärinkäytösten ja/tai muun hyvän tavan vastaisen käytöksen perusteella ilman korvausvelvoitteita. Ramirent Finland Oy ilmoittaa tällöin yritykselle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta, lakkauttamisen syystä ja bonuskertymien mitätöimisestä.
 9. RamiKlubin jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhteystietoihinsa liittyvät muutokset Ramirent Finland Oy:lle välittömästi osoitteeseen ramiklubi@ramirent.fi.

RamiKlubin edut

 1. Jäsen on oikeutettu RamiKlubin tarjoamiin etuihin.  Jäsen saa Ramirent Finland Oy:n vuokraamoista tehdyistä vuokrauksista bonusta, joka kirjataan jäsenen omalle klubisivulle kuukausittain. Kuukauden aikana kertyneet bonuskertymät ovat näkyvillä jäsenen omilla sivuilla seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Bonusta kerryttävät kaikki jäsenen tekemät vuokraukset (ei jälleenvuokraukset). Bonusta EI makseta palveluista, myyntituotteista tai RamiTurvasta. Ramirent Finland Oy:n tuotteiden hinnoittelu Suomessa perustuu voimassa olevaan Ramirent Finland Oy:n yleiseen hinnastoon.
 2. Jäsen kerää bonuskertymiä kuukausittain kalenterivuosi kerrallaan. Jäsenen tulee käyttää kalenterivuoden aikana kertyneet bonuskertymät viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
 3. Jos bonuskertymiin kohdistuu jälkikäteen hyvitystä (hyvityslasku), pienenee jäsenen bonuskertymä samassa suhteessa.
 4. Bonuskertymät lunastetaan tuotteina RamiKlubin verkkokaupasta.
 5. Bonuskertymien käyttämisen edellytyksenä on, että jäsenen kaikki bonusta kerryttävät maksut Ramirent Finland Oy:lle on suoritettu tilauksissa erikseen sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Jos RamiKlubin -jäsenellä on Ramirent Finland Oy:ltä vuokraamiin tuotteisiin liittyviä maksamattomia laskuja, Ramirent Finland Oy:llä on oikeus jäädyttää niiden bonuskertymien käyttö, joihin kohdistuvat laskut on maksamatta siihen asti, kunnes jäsen on maksanut laskunsa.
 6. Ramirent Finland Oy myöntää jäsenelle bonusta seuraavasti:

  Bonusrajat / Jäsenen vuokraukset/kk  (bonukset lasketaan aina verottomasta vuokrahinnasta)
  0 – 4 000 € – bonus 3 %
  4 001 – 12 000 € – bonus 4 %
  12 001 -> € – bonus 5 %

  Bonuksen maksimiraja / vuosi on 5 000 €.

 7. Ramirent Finland Oy:llä on oikeus muuttaa bonusrajoja ja bonusrajojen tuottamia etuja.

Bonustuotteet

 1. Bonuskertymät lunastetaan tuotteina RamiKlubin verkkokaupasta.
 2. Bonustuotteen voi lunastaa, kun jäsenen tilille on kertynyt tarvittava bonuskertymä.
 3. Bonustuotteita on rajattu määrä. Bonustuotteet vaihtuvat tietyin väliajoin.
 4. Jäsen vastaa itse mahdollisista bonustuotteisiin kohdistuvista veroseuraamuksista. Bonustuotteet sisältävät arvonlisäveron.
 5. Bonustuotteet toimitetaan jäsenen valitsemaan Ramirent Finland Oy:n vuokraamoon.

Henkilötietojen käsittely

 1. Ramiklubin jäsenen henkilötietoja käsitellään Ramirent Finland Oy:n tietosuojaperiaatteiden mukaisesti (www.ramiklubi.fi).
 2. Jäsenen liittyessä RamiKlubiin hänestä kerätään seuraavat tiedot:
  Yrityksen nimi
  Yrityksen Y-tunnus
  Nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 3. Ramirent Finland Oy säilyttää RamiKlubiin liittyneiden jäsenten henkilötietoja jäsenyyden voimassaoloajan. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä tai ne anonymisoidaan niin, ettei jäsentä voi enää tunnistaa.

Muut ehdot

 1. Ramirent Finland Oy:llä on oikeus lopettaa RamiKlubin toiminta ilmoittamalla siitä vähintään kolme (3) kuukautta ennen RamiKlubin lopettamista.
 2. RamiKlubin ehdot ovat voimassa siinä muodossa kuin ne on julkaistu Ramirent Finland Oy:n klubisivuilla osoitteessa www.ramiklubi.fi. Ramirent Finland Oy:llä on milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia RamiKlubin ehtoihin ja etuihin sekä bonusten kertymisperusteisiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Ramirent Finland Oy toisin ilmoita. Muutoksista tiedotetaan Ramirent Finland Oy:n klubisivuilla (www.ramiklubi.fi).
 3. Ramirent Finland Oy ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien bonuskertymien menetykset, etujen menetykset, etujen heikkeneminen) eikä Ramirent Finland Oy ole velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin RamiKlubin jäsenille tai kolmansille osapuolille.
 4. RamiKlubin jäsenyydestä aiheutuvat riidat, joita ei ole voitu ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, rat­kaistaan lopullisesti välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisesti Helsingissä. Vä­limiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä.
Shopping Cart